En sentral sentral midtbanespiller

Fotballen ruller igjen og fyller alle medier. Noen får aldri nok, jeg får et og annet innspill som kan flikkes videre.

Norsk språk er preget av sammensatte ord, og hvis det er substantiv det gjelder, er hovedregelen at det er det siste leddet i ordet som er hovedleddet. Dette er den dominerende delen med hensyn til  betydning, og sisteleddet bestemmer ordklasse og bøyningsmønster. Derfor er «en flypassasjer» en type passasjer og «et passasjerfly» en type fly. Det første ordet er hankjønn, det siste intetkjønn.

Det første leddet er et slags bestemmerledd, det presiserer sisteleddet: «En passasjer som reiser med fly» og «et fly som frakter passasjerer». Som alle andre substantiv kan sammensetningen i sin tur modifiseres av et foranstilt adjektiv: «Et stort passasjerfly» er et fly med store dimensjoner, en jumbojet for eksempel. «En stor flypassasjer» er en reisende med stor kropp.

Men: Ingen regel uten unntak. Av og til sier det foranstilte adjektivet noe om det første leddet i sammensetningen. «En økonomisk saksbehandler» tolkes vanligvis som en person som behandler økonomiske saker, ikke som en saksbehandler som arbeider på en økonomisk måte eller som er dyktig med sin personlige økonomi. Ordet «store skogeiere» kan tolkes på samme måte.

I fotballreportasjene snakker man om spillere som skal styre spillet på midtbanen. Spilleren betegnes ofte som en sentral midtbanespiller. Wikipedia beskriver deres rolle i et 4-4-2-system slik: » Èn sentral midtbanespiller kan få fri rolle og fungere som et bindeledd mellom vinger og spisser, mens èn [annen] sentral midtbanespiller ofte får rollen med å ligge dypt, holde på ballen, slå langt når det er riktig og forhindre sentrale kontringer […]»

Dette ser ut til å være et uttrykk med forleddstilknytning slik som det er beskrevet ovenfor. En sentral midtbanespiller er ikke «en sentral spiller på midtbanen»,  men heller «en spiller på sentral midtbane», altså «et bindeledd mellom vinger og spisser». Slike spillere er nødvendige på alle lag, selvfølgelig, og for lag som skal dominere fotballen blir det viktig at spilleren er i stand til å fylle rollen sin på en slik måte at vedkommende blir en sentral spiller på sentral midtbane, altså en sentral sentral midtbanespiller.