Tysk – en hjerneskade?

Den 22. april 2010 skriver ABCNews om en 13 år gammel  kroatisk jente som etter at hun våknet fra et 24-timers koma, hadde glemt sitt morsmål, men i stedet var flytende på tysk, et språk som hun nettopp hadde begynt å lære på skolen. For å snakke med familien trengte hun tolk.

Hva er dette? En avisand eller sannhet? Den samme artikkelen peker på det som trolig er årsaken. Det hender fra tid til annen at folk som rammes av slag, får endret kompetanse når det gjelder uttale. I dette tilfellet ligger trolig ikke tysken i den 13-årige jentas munn, men i lytternes øre. Talen høres tysk ut. Dette fenomenet kalles Foreign Accent Syndrom, og den er også dokumentert i Norge (ppt1ppt2). Wikipedia har en artikkel om dette med referanser og lenker til eksempler.

Tysk er ingen hjerneskade.