Argelia …?

«Og hvor er du fra?» spurte jeg for høflighets skyld – og på spansk. En ungdom hadde spurt om å få sette seg på den ledige plassen ved bordet på fortausrestauranten, og vi hadde etter hvert kommet i prat. Det var naturlig å spørre på spansk siden jeg var i Nicaragua. Aksenten som også preget hans måte å snakke spansk på, gav et signal om at han også var utlending, så derfor spørsmålet. «Soy de Argelia, de Argel».  «Jeg er fra Argelia, fra Argel», svarte han.

Jeg regner meg som alminnelig godt orientert om verden, men dette var terra incognita for meg. Jeg må ha løftet på øyenbrynene og sett litt spørrende ut, for han fortsatte umiddelbart: «I Nord-Afrika, i nordvest.» Jeg var like desorientert. Han fortsatte: «Nabolandet til Marokko.» Da gikk det opp for meg: «Argelia = Algerie, Argel = Alger». Et raskt skifte til engelsk for å sjekke bekreftet hypotesen om at det var Algerie det var snakk om.

Men hvorfor er navnet så forskjellig på spansk:  Argelia og Algerie? Kikker en på ordene, ser en raskt at «r»  og «l» har byttet plass. (Den lille vokalforskjellen til slutt er mindre viktig.) Et slikt skifte kalles en metatese, og dette er ikke et uvanlig fenomen. I barnespråk finnes for eksempel ordformer som «evla» for «elva» eller «stølver» for «støvler». Noen gangen går ordformer med metatese inn i språk og får status som korrekte former. Det latinske «crux» har formen «cross» på engelsk og «Kreuz» på tysk. På norsk heter det «kors», altså en form med metatese: «r» og vokalen har byttet plass. På nynorsk er den originale strukturen opprettholdt, «kross».

Metatesen en observerer i spansk er som nevnt mellom /l/ og /r/, og metatesen nevnes i artikler på nettet. Formene «Argelia» og «Argel» brukes etter det jeg kan se, bare på spansk og portugisisk. Ordformene vi bruker på norsk er hentet fra fransk, og formen er en av de ganske få franske betegnelsene vi bruker for internasjonale geografiske navn. Den franske formen har sitt opphav i den arabiske formen Al-Yaza’ir (الجزائر) som betyr «øyene» etter noen øyer som ligger utenfor byen Alger. Forstavelsen «al» er den bestemte artikkelen i arabisk, som er foranstilt (jf. ord navnet på organisasjonen «Al Fatah» eller avisen «Al Ahram». En finner den også i lånord i norsk: alkohol, algebra).

Interessant nok har «Algerie, Alger» opphav i samme ord som det som brukes i navnet på nyhetskanalen «Al Jazeera». De to e’ene kommer fra translitterasjonen til engelsk. Ved å skrive «ee» sikrer en uttalen /i/. Hadde en skrevet «Jazira» hadde  kanskje engelskkyndige lesere blitt ledet til uttalen [æl dʒæˈzairɐ] istedenfor [æl dʒæˈziːrɐ].