Euro

I siste halvdel av 1990-tallet kom det et nytt tegn på tastaturet, eurotegnet – €. Da den felles valutaen i Europa skulle innføres, ble det behov for et nytt symbol med en tydelig grafisk profil. Ifølge Europakommisjonen var inspirasjonskilden den greske bokstaven epsilon – ε – som også er første bokstav i det greske ordet Europa. Dermed fikk man en kobling mot den europeiske sivilisasjonens vugge. I tillegg kom det to vannrette linjer som skulle symbolisere stabilitet.

Det tok sin tid før symbolet kom på tastaturene. Opprinnelig var planen at man skulle finne tegnet på nye tastatur etter 1. januar 1999, men selv et par år senere var det mange brukere av nye maskiner som enten måtte trykke Alt-Ctrl-e for å få tegnet eller lete det opp under «Sett in > Symbol». I 2002 foreslo Microsoft at brukeren selv kunne lage en makro som satte inn tegnet i teksten.

Ironisk nok sier wikipedia i en fotnote i sin artikkel om eurotegnet at det er brukt en bokstav fra det ukrainske alfabetet for å vise eurosymbolet.