Falske venner

Når en lytter til personer som samtaler på andre språk, vil en ofte høre en rekke ord som en kjenner igjen, selv om de snakker språk fra fjerntliggende steder. Mange av ordene har gresk eller latinsk opphav. De hører til et felles internasjonalt vokabular. Noen er allmenne som «radio» og «telefon». Andre tilhører med spesialiserte fagfelt. Skolefaget «matematikk» heter «mathematics» på engelsk og «matematika» på russisk.

Slike ord, som har en felles betydning og som har en tilnærmet lik form, kalles kognater. De må regnes som pålitelige språklige venner siden de forenkler tilegnelsen av ordtilfanget i fremmede språk. Når en møter et kognat, trenger en ikke å lære både form og innhold til et helt nytt ord. Kognatets innhold er allerede kjent, formen i det nye språket er ofte nærliggende slik at en med noen justeringer vil skrive det rett og uttale det på en akseptabel måte. Etter å ha lært noen kognater i det nye språket, vil en raskt se systematiske forskjeller mellom språk. Mens vi på norsk vil si «bioloGI» og «psykoloGI» med trykk på siste stavelse, vil man på engelsk legge trykk på tredje siste stavelse og si «biOlogy» og «psyCOlogy». I de engelske ordene skal altså trykket være på tredje siste stavelse.  Dette forenkler innlæringen av de engelsk ordene for «sosiologi» og «antropologi».

Kognatene er trofaste venner som kler seg litt ulikt fra språk til språk. Uttalen vil som nevnt variere noe, de vil oftest ha varierende skriftlig form, men betydningen er stort sett den samme. Da er det verre med de falske vennene. Dette er ord som ligner i form, men som har et helt annet betydningsinnhold. Mens «rar» betyr «merkelig, underlig» på norsk, betyr det «snill» på svensk. Når en danske sier «tres», betyr det ikke at han han tre like kort i kortspill, det han nevner er tallordet 60. Falske venner opptrer også blant nordmenn som snakker norsk. Når jeg etter en arbeidsdag sier at jeg er «klar», kan en spørre hva jeg er klar til. Utsagnet uttrykker imidlertid ikke entusiasme og pågangsmot. Det eneste jeg er klar for er sofaen. I min dialekt er «klar» et synonym for «trøtt og sliten».

De falske vennene kan lede en på ville veier. Tro mot sin betegnelse er de upålitelige, og en vet aldri når de dukker opp. Det er i grunnen bare to måter å avsløre dem på. En kan enten drive privat etterretningsvirksomhet i ordbøker, men dette er en langsommelig prosess. Alternativet er å røyke dem ut i vanlig språklig kommunikasjon. Hvis samtalepartneren sier fra når man har gått i baret, er den falske vennen identifisert. Da jeg ønsket å utvikle mine spanskkunnskaper for noen år siden, måtte jeg trekke inn alle språklige ressurser jeg hadde tilgang til, deriblant engelsk. En spansktalende venn av meg viste meg et bilde av sin venninne som skulle komme på besøk. Hennes velutvokste mage viste tydelig at paret var i lykkelige omstendigheter, så jeg forstod forsøkte å motsi ham da han fortalte at kjæresten var «embarassada». Dette ordets nærmeste kognat i mitt leksikon var det engelske ordet «embarrased» som betyr «pinlig berørt». Jeg svarte fluksens at dette var det ingen grunn til å være flau over, i Norge var det i grunnen normalt å få barn uten å være gift. En falsk venn hadde lurt meg igjen. Det jeg kunne se på fotografiet og det som studenten sa, uttrykte det samme. I Norge er en kvinne gravid, i Spania er hun «embarazada».