Hva kan et navn fortelle?

Når en sitter ved siden av en person på flyet og er litt pratesjuk, er været et naturlig tema. Noen replikker senere spør en om medpassasjerens navn og bakgrunn, og ikke sjelden viser det seg at en har felles erfaringer knyttet til andre personer eller steder.

Noen etternavn inneholder mye informasjon, andre lite. I Norge er det nærmere 60 000 personer som har etternavnet Hansen. Navnet i seg selv inneholder lite informasjon som bidrar til å identifisere navnebæreren nærmere. Slike navn sier lite om hvor personen kommer fra og om familiemessige forhold. Noen slektshistoriske opplysninger ligger riktignok gjemt. I personens tidligere slektsledd har det vært en mann med Hans som fornavn. Dette navnet inngår i dag i etter-kommernes etternavn. Før 1850 brukte man såkalte patronym som etternavn, det vil si at farens fornavn inngikk som del av barnets etternavn. Anders Hansen var far til Lars Andersen. Lars´ sønn fikk etternavnet Larsen, datteren ble kalt Larsdatter. Hvis gutten med Larsen til etternavn het Hans til fornavn, fikk hans sønn Hansen til etternavn. Denne personen kan være den første i rekken av en familie med Hansen som etternavn. Dette systemet har opphørt å fungere, og i dag kan det være det vanskelig følge en persons familiehistorie kun ut fra etternavnet.

Det er enklere å spørre når en treffer personer med etternavn som bygger på stedsnavn eller gårdsnavn. Slektskapsforhold blir mer gjennomsiktige, og i mange tilfeller kan navnet knyttes til direkte til ett sted eller en familie. Slik sett kan flyturen ende med at en har nøstet opp felles bekjentskaper.

Andre språk har utviklet mer fintmerkende skikker for navnegivning. Da Kofi Annan ble valgt til FNs generalsekretær, kunne en av mine studenter, som tilhørte akanfolket i Ghana, opplyse at verdensorganisasjonens leder var født på en fredag, og at han var nummer fire i rekken av barn. Studenten hadde ingen spesiell kjennskap til generalsekretæren, men kunne lese denne informasjonen ut av navnet. Jeg spurte om en annen politiker fra Ghana, nemlig landets første president Kwame Nkrumah. Svaret kom raskt. Han var født på lørdag og var det niende barn i sin familie.

Navnene som brukes av akanfolket forteller hvor en kommer fra, det uttrykker religiøse forhold og viktige historiske forhold knyttet til fødselen. Som i Norge skal barnets kjønn framgå av navnet. Afia er født på samme dag som Kofi, men Afia er jente. En jente med navnet Afia Mansa Adu er den tredje jenta i familien, etternavnet viser at faren var nummer ti av guttene i sin familie.

Noen fornavn er også faste, for eksempel heter tvillinger, både jenter og gutter, Atta. Et barn som er født etter tvillingene heter Tawia. Dødfødte barn får navnet Anto – ”barnet som ikke møtte sin far” – eller Adiyaa – ”barnet som led”. Et lenge etterlengtet barn heter Nyamekye eller Nyameama. Det er et barn som ”Gud har gitt”.

Medlemmer av akanfolket kan ut fra dette systemet få så mange som ti navn. Et middels langt navn som Paul Akwasi Agyapong Tweneboah Brempong viser følgende: Dette er en kristen mann siden han er oppkalt etter apostelen Paulus. (En muslim ville for eksempel heter Abdulai.) Vedkommende er født på søndag. Foreldrene har valgt å gi ham navnet Agyapong. Tweneboah er navnet til en stor frihetskjemper i Ghana. Dette skal sikre Paul vern og styrke i livet. Slektskapsforhold er uttrykt gjennom Brempong, som er farens navn. Det uttrykker også at navnebæreren er en sterk personlighet.

I dagligtale kan de fleste av navnene bli utelatt slik at personen blir tiltalt og omtalt med bare to eller tre navn. Avhengig av omstendig-hetene kan andre av personens navn bli tatt i bruk, så når en person som tilhører akanfolket dukker opp under flere navn, er det ikke nødvendigvis et uttrykk for at vedkommende har skumle hensikter siden han eller hun opptrer med flere identiteter, men heller at akanfolkets navneskikker respekteres.