Rim på kinesisk – 普通话

Skjermbilde 2014-01-16 kl. 20.32.12«Noe av det som gjør det så fascinerende å rappe på kinesisk, er at ett eneste skrifttegn utgjør en hel stavelse. Det gir nesten endeløse rime-muligheter […].» Dette sier den norske Beijingbaserte rapperen Eirik Okkenhaug alias Xiao Ou til Aftenposten 4.1.14. Han snakker kinesisk –  普通话 – Pǔtōnghuà.

Utsagnet er interessant på flere måter.

For det første ser det ut til at rim ser ut til å være avhengig av skriftspråk. Slik kan det ikke være. Det ville jo bety at språkbrukere ikke vil ha mulighet til å lage rime før språket de bruker, blir skriftfestet. Rimene oppstod lenge før menneskearten begynte å bruke skrifttegn som symbol for språklyder.

Men før vi går videre er en definisjon nødvendig. Store norske leksikon (snl.no) sier følgende : «Rim, litterært virkemiddel som består i gjentagelse av samme språklyd eller lydgruppe etter bestemte regler. Ved rim forstår man vanligvis stavelsesrim, dvs. klanglikhet mellom to ord ved samsvar i språklyd fra og med siste betonte vokal og ut (f.eks. byde – lyde, bydende – lydende). Oftest er stavelsesrimet brukt som enderim ved slutten av verselinjer.»

Kravet om skriftlig grunnlag nevnes ikke. Ord som «her, der» rimer. De deler lydsekvensen /æ:r/, men også bokstav- (eller tegn-)sekvensen «-er». Men at  identiske tegnstrukturer gir et tilstrekkelig grunnlag for rim, kan en observere når en inkluderer ord som «ser, ler». De ender også på «-er», men har en annen uttale. Mens  «-er» i «her, der» uttales /æ:r/, uttales «-er» i «ser, ler» som /e:r/.

På den annen sier rimer «lær» på «her, der». En kan imidlertid tenke seg et strengt regelverk for dikt med enderim slik at ikke bare de rimende lydlige sekvensene skal være identiske, men også bokstavekvenser. Da vil «lær … her» være et dårligere rim enn «her … der». (Det skulle ellers vært interessant hvordan dette skulle kunne manifestere seg på kinesisk. Hvilke deler av tegnet er det som inngår i rimet?)

Tilbake til kinesisk. rapperen sier at kinesisk gir «nesten endeløse rime-muligheter». Det må bety at kinesisk på den ene side må ha en rik variasjon av rimende endelser og på den annen side et rikholdig sett av språklyder som kan kobles foran rimene. Et eksempel fra norsk vil vise dette:

-an   -enn  -inn -itt
m-  mann  menn minn mitt
s-   sann  senn  sinn sitt
r-   rann renn rinn ritt

Det interessante med kinesisk er at språket ikke har disse to kjennetegnene. En finner 39 endelser som kan rime og 21 lyder som kan stå foran  rimet pluss tom posisjon (jf. «topp» som rimer på «opp». I det siste tilfellet starten på rimet tomt). I kinesisk får en dermed 858 mulig rim. Endeløst? Antallet er faktisk langt mindre i og med at mange av kombinasjonene ikke er lovlige. Det faktiske antallet er 413. Dette er altså det faktiske antallet stavelser i språket! (Hvor mange finnes i norsk? Det finnes ingen oversikter som viser dette. Noen har anslått 5000, men det tallet er absolutt for lavt). Kinesisk har fire toner. Det betyr at de 413 stavelsene realisert med hver av de fire tonene gir 1652 stavelser. Igjen er det slik at ikke alle toner kan brukes i alle stavelser, så det faktiske antallet ulike stavelser er rundt 1200. Det vil også finnes regler for hvordan toner kan rime, og dette vil trolig begrense antallet rim ytterligere.

Sett fra dette synspunktet har altså kinesisk langt mindre å rime med enn norsk, kanskje bare noen prosent av hva en finner i norsk.

Hvor kommer da beskrivelsen «endeløs» fra når han viser til enkeltstaveser.  Xiao Ou kan mye mer kinesisk enn meg, så hå gi ham rett, må jeg bare spekulere. Det kan være at kinesisk har mange likelydende ord (jf. «så» som kan være i «å så/ han så meg/ den er så stor/ så det sier du» osv). Når en kan spille på dobbel-/trippel-/kvadruppelbetydninger blir meningsaspektet selvfølgelig langt rikere. Beregningene ovenfor baserer seg på enstavelsesord, men siden kinesisk også setter disse sammen til nye ord dvs. kombinasjoner av de 1200 elementene som er nevnt ovenfor, får en flere muligheter, men det er likevel vanskelig å se at dette skulle gi dekning for beskrivelsen «endeløs».

Og hva har skriftspråket med dette å gjøre? Med mindre «rim» betyr en  overlapping av grafiske elementer i ord som i «ser» – «her»: Ingenting etter det jeg kan forstå. Men klikk på bildet og hør.

Reklamer

Om olafhusby
Språkviter, bestefar, forfatter, forlegger, blogger, reisende

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: